วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เนื่องในโอกาส “วันมหิดล”

คณบดี พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 24 กันยายนของทุกปีเป็น “วันมหิดล”  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และ “พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนก ที่ทรงดำเนินพระราชจริยาวัตรอันงดงาม ในฐานะแพทย์ที่มีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ การสาธารณสุข การพยาบาล กองทัพเรือ การประมงการสังคมสงเคราะห์ และการศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษาของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองตามมาตรฐานสากลตราบจนทุกวันนี้
เพื่อเป็นการถวายสักการะและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ต่อปวงชนและวงการแพทย์ เนื่องในโอกาสวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ กระทรวงสาธารณสุข
2020-09-25T10:37:27+07:00