ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียรสิน เลี่ยมสุวรรณ

ดร. เธียรสิน เลี่ยมสุวรรณ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขารังสีฟิสิกส์การแพทย์จากมหาวิทยาลัยสตอกโฮม ประเทศสวีเดน และระดับปริญญาตรี-โท สาขาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยคาร์ลสรูห์ ประเทศเยอรมนี มีความเชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ใช้แบบจำลองมอนติคาร์โลในงานรังสีรักษาและการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการประเมินปริมาณรังสีในเนื้อเยื่อ 
  
เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.เธียรสิน เลี่ยมสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์  
2020-10-08T13:23:54+07:00