เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการมูลนิธิแพทยศาสตร์ตำรวจ ณ โรงพยาบาลตำรวจ และมีโอกาสได้ร่วมแสดงความชื่นชมและขอบคุณท่านผบ.ตร. พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ซึ่งเป็นผู้นำทีมตำรวจในการเข้าช่วยชีวิตประชาชนที่ประสบเหตุร้าย ณ Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา ได้อย่างยอดเยี่ยม

2020-02-14T11:45:55+07:00