แนะนำหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย

………..วันที่ 14 มกราคม 2563 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีโอกาสเข้ามาแนะแนวและแนะนำหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย โดยมีน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) เข้าร่วมรับฟังค่ะ

ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงขอขอบคุณอาจารย์ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ

2020-07-01T11:00:45+07:00