ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

ประชุมวิชาการ Digital Revolution and Transformation of Healthcare

ขอเชิญ​น้อง​ ๆ​ นักศึกษาที่สนใจ​ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประเภทแนวคิด​ (Conceptual Design) ตั้งแต่วันนี้ – 8 ธันวาคม 2562 เพื่อชิงเงินรางวัล​พร้อมประกาศนียบัตร​ ในงานประชุม​วิชาการ​ “Digital Revolution and Transformation of Healthcare” ซึ่งจัดโดยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562

2019-12-18T22:03:31+07:00