ขอแสดงความยินดีกับ อ.พญ. กฤตชญา อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่สหราชอาณาจักร และได้นำเสนอ poster ในงาน PGR student symposium ที่ University of Dundee, UK ได้รางวัลที่หนึ่ง

2019-11-13T13:38:01+07:00