ขอแสดงความยินดีกับนายหัฏฐะภาคย์ เดชะไกศยะ นักเรียนทุนโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับรางวัล People’s Choice ในการแข่งขัน 3 Minutes Thesis Competition ที่มหาวิทยาลัย Monash ประเทศ ออสเตรเลีย

นายหัฏฐะภาคย์ เดชะไกศยะ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาเภสัชวิทยา จาก University of Leeds, สหราชอาณาจักร ปัจจุบันเป็นผู้รับทุนการศึกษาตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กำลังศึกษา ณ School of Medicine, Nursing and Health Science, Department of Neuroscience, Monash University, ประเทศออสเตรเลีย

2019-11-13T13:38:11+07:00