โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงสู่แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562

และกิจกรรมศึกษาดูงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียว เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมวรวนา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

              คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีการดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงสู่แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562 และกิจกรรมศึกษาดูงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียว เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  โดยได้มีการแบ่งกลุ่มตามยุทธศาสตร์เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และทบทวน SWOT Analysis และแผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการทำบุญบริจาคอาหารสุนัข ณ ศูนย์รักษ์สุนัข หัวหิน และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิเช่น โครงการชั่งหัวมันในพระราชดำริ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน และพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน นอกจากนี้ยังมีการมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีให้กับอาจารย์ที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับคณะฯ อีกด้วย

2019-09-04T00:45:15+07:00