ขอแสดงความยินดีกับอ.ดร.เธียรสิน เลี่ยมสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขที่ได้รับรางวัลเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย พร้อมทั้งได้รับเกียรตินำเสนอผลงานด้านฟิสิกส์การแพทย์และโปรตอนให้ท่านองคมนตรีสุรยุทธ์ จุลานนท์ รับฟังด้วย เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 62 เวลา 9.00 – 13.00 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมแอทธินี กรุงเทพฯ

2019-11-13T13:38:18+07:00