คณบดีและคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ได้เข้าร่วมออกบูทในงาน Career Fair ของสามัคคีสมาคม ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร 15-17 กุมภาพันธ์ 2562

พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยและสัมภาษณ์นักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักร เช่น มหาวิทยาลัย Oxford มหาวิทยาลัย Cambridge เป็นต้น ทั้งนี้ มีทั้งนักเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลไทย ตามโครงการต่างๆ เช่น พสวท และอีกส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนที่มาด้วยทุนตนเอง งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร ด้วยความสนับสนุนจากสถานทูตไทยในกรุงลอนดอน

2019-11-13T13:38:25+07:00