ศาสตราจารย์ ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอให้พระองค์ทรงหายประชวรในเร็ววัน มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

2019-11-13T14:11:48+07:00