อาจารย์แสงอุทิศ ทองสวัสดิ์ ที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award ประเภทนักศึกษา จากผลงานเรื่อง Error Detection Sensitivity Test Using Complex Errors on Three Patient-specific VMAT QA Systems

และ อาจารย์ ดร.เธียรสิน เลี่ยมสุวรรณ ได้รางวัล Best Oral Presentation Award ประเภทบุคคลทั่วไป จากผลงานเรื่อง CTScanTool, a semi-automated organ segmentation tool for radiotherapy treatment planning

ทั้งสองรางวัลจากงานประชุมวิชาการ International Nuclear Science and Technology Conference (INST2019)

2019-11-13T14:11:33+07:00