อาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ใน “วันนักประดิษฐ์”ประจำปี 2562 : Thailand Inventors Day 2019 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562: ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทศพร เฟื่องรอด อาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การตรวจจับความผิดพลาดแบบเรียลไทม์ของรังสีรักษาด้วยการประมวลผลภาพรังสีฉายผ่านผู้ป่วยโรคมะเร็ง” ในงาน “วันนักประดิษฐ์”ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

2019-11-13T13:39:33+07:00