ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาแพทย์ “Introduction and Orientation Module (IOM) for Year 3 Medical Students” ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาแพทย์ “Introduction and Orientation Module (IOM) for Year 3 Medical Students” ประจำปีการศึกษา 2565
      เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาแพทย์ “Introduction and Orientation Module (IOM) for Year 3 Medical Students” ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักคึกษารุ่นที่ 1 ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2563) จำนวน 32 คน ณ ห้องพระศิวะ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษารุ่นที่ 1 ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2563)
      ภายในงานมีกิจกรรมการพบปะแนะนำตัวคณาจารย์ Course coordinator แต่ละ Module รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนในชั้นปีที่ 3 แนะนำ Module แผนการศึกษา การเตรียมตัวสอบ National Licensing Examination Step 1 รวมถึงกิจกรรมการเลือกประธานรุ่น ของนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2563) ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสนุกสนาน และความอบอุ่น จากคณาจารย์ และน้องๆ นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้
2022-05-26T15:47:52+07:00