ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับสำนักอนามัย กทม. และสำนักงานเขตสายไหม ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับประชาชนในชุมชนเขตสายไหม ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2

ในวันที่ 26-28 สิงหาคม 2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับสำนักอนามัย กทม. และสำนักงานเขตสายไหม ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับประชาชนในชุมชนเขตสายไหม ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

2021-08-31T08:42:08+07:00