คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขร่วมออกหน่วยฉีดวัคซีนพระราชทาน Sinopharm กับสำนักอนามัย กทม.

วันนี้ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขร่วมออกหน่วยฉีดวัคซีนพระราชทาน Sinopharm กับสำนักอนามัย กทม. เพื่อผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และครอบครัว ในชุมชนเขตหลักสี่ จำนวน 72 ครัวเรือน

2021-06-25T14:48:12+07:00