คณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การเเพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมทำจิตอาสาลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

วันที่ 9 และ 11 มิถุนายน 2564
คณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การเเพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมทำจิตอาสาลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ด้วยความสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป้าหมายของศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ที่จะให้บริการฉีดวัคซีนในเดือน มิถุนายน 2564 มีจำนวณประมาณ 45,000 โดส วันละประมาณ 5,000 คน


2021-06-11T15:53:18+07:00