คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมออกหน่วยฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมออกหน่วยฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2564 กับสำนักอนามัยกทม. ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ศูนย์บริการสาธารณสุขกลุ่มกทม.เหนือ และสำนักเขตหลักสี่ โดยมีประชาชนที่มีความเสี่ยงที่อาศัยใกล้แคมป์ก่อสร้างหลักสี่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนจำนวนมาก

2021-05-30T23:13:57+07:00