นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นวิทยากร โครงการ “ค่ายผู้นำเยาวชนดีเด่นสร้างชาติ” ประจำปี 2562

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ชั้นปีที่ 2

เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการค่ายผู้นำเยาวชนดีเด่นสร้างชาติ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ […]

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นวิทยากร โครงการ “ค่ายผู้นำเยาวชนดีเด่นสร้างชาติ” ประจำปี 2562 2019-11-13T13:34:22+07:00

โครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

วันที่ 24 […]

โครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 2019-10-21T10:59:58+07:00

โครงการเปิดหัวใจ ให้ได้รู้ ปีการศึกษา 2562

ภาพบรรยากาศโครงการเปิดหัวใจ ให้ได้รู้ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจตนเองมากขึ้นและเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะที่จะสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 
.
🔸ครั้งที่ 1 […]

โครงการเปิดหัวใจ ให้ได้รู้ ปีการศึกษา 2562 2019-11-13T13:37:51+07:00

โครงการสานสัมพันธ์จุฬาภรณ์ รุ่นที่ 2

โครงการสานสัมพันธ์จุฬาภรณ์ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562

การเปลี่ยนสถานะและก้าวข้ามจากชีวิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยนั้น ถือเป็นก้าวที่สำคัญของชีวิตการศึกษาเล่าเรียน […]

โครงการสานสัมพันธ์จุฬาภรณ์ รุ่นที่ 2 2019-09-04T00:45:04+07:00

โครงการสร้างแรงบันดาลใจ ปีการศึกษา 2561

งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดทำโครงการ “สร้างแรงบันดาลใจ” ปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาในหัวข้อบรรยาย “หัวใจสำคัญของการเป็นจิตอาสา” […]

โครงการสร้างแรงบันดาลใจ ปีการศึกษา 2561 2019-09-04T00:45:25+07:00

กิจกรรม share for child

 ผู้บริหารเเละคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนให้เด็กยากจนในโรงเรียนเหล่าหญ้า ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ […]

กิจกรรม share for child 2019-09-04T00:46:50+07:00

โครงการจิตอาสาจุฬาภรณ์ เพื่องานเดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2

โครงการจิตอาสาจุฬาภรณ์ เพื่องานเดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 25 […]

โครงการจิตอาสาจุฬาภรณ์ เพื่องานเดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 2019-09-04T00:58:36+07:00

โครงการพี่รับขวัญน้อง ค่ายรังสีจุฬาภรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 1

โครงการพี่รับขวัญน้อง ค่ายรังสีจุฬาภรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 1

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
วันเสาร์ที่ 4 […]

โครงการพี่รับขวัญน้อง ค่ายรังสีจุฬาภรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 1 2019-09-04T00:58:56+07:00