โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่…ก้าวแรกสู่คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่…ก้าวแรกสู่คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข […]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่…ก้าวแรกสู่คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 2021-07-20T15:05:58+07:00

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขที่ได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ที่ได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขที่ได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2563 2021-01-28T12:05:10+07:00

ภาพบรรยากาศ “โครงการจิตอาสาจุฬาภรณ์ (จิตอาสาดนตรีสร้างสุข)”  ณ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

ภาพบรรยากาศ “โครงการจิตอาสาจุฬาภรณ์ (จิตอาสาดนตรีสร้างสุข)”  ณ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข […]

ภาพบรรยากาศ “โครงการจิตอาสาจุฬาภรณ์ (จิตอาสาดนตรีสร้างสุข)”  ณ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ 2021-05-21T11:56:48+07:00

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์พระราชทานพอสว. และเข้าเฝ้ารับเสด็จองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ จังหวัดสระแก้ว

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์พระราชทานพอสว. และเข้าเฝ้ารับเสด็จองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ จังหวัดสระแก้ว

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์พระราชทานพอสว. และเข้าเฝ้ารับเสด็จองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ จังหวัดสระแก้ว 2020-09-17T10:45:50+07:00

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบการส่งต่อผู้ป่วย (Referral system) ณ จังหวัดสระบุรี

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบการส่งต่อผู้ป่วย […]

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบการส่งต่อผู้ป่วย (Referral system) ณ จังหวัดสระบุรี 2020-09-04T12:39:57+07:00

ภาพบรรยากาศ โครงการบรรยายให้ความรู้ด้านดนตรี สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ภาพบรรยากาศ โครงการบรรยายให้ความรู้ด้านดนตรี สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

วันพุธที่ […]

ภาพบรรยากาศ โครงการบรรยายให้ความรู้ด้านดนตรี สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2020-08-28T08:53:49+07:00

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่…ก้าวแรกสู่คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ณ ห้องอเนกประสงค์ 1 อาคารกีฬาไปรษณีย์ไทย หลักสี่

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่…ก้าวแรกสู่คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ณ ห้องอเนกประสงค์ 1 อาคารกีฬาไปรษณีย์ไทย หลักสี่

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม […]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่…ก้าวแรกสู่คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ณ ห้องอเนกประสงค์ 1 อาคารกีฬาไปรษณีย์ไทย หลักสี่ 2020-08-04T15:19:58+07:00

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาแพทย์ “Introduction and Orientation Module (IOM) for Year 1 Medical Students” ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาแพทย์ “Introduction and Orientation Module (IOM) for […]

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาแพทย์ “Introduction and Orientation Module (IOM) for Year 1 Medical Students” ประจำปีการศึกษา 2563 2020-07-01T12:20:49+07:00

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าพบท่านอธิการบดี เพื่อรับฟังโอวาทและรับมอบนโยบายในการบริหารงานของสโมสรนักศึกษา

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563
ในช่วงเช้า คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้ง 13 […]

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าพบท่านอธิการบดี เพื่อรับฟังโอวาทและรับมอบนโยบายในการบริหารงานของสโมสรนักศึกษา 2020-06-20T11:31:51+07:00