แจ้งเปลี่ยนเวลาลงทะเบียนบัณฑิตในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 จากกำหนดเดิมนัดลงทะเบียนบัณฑิต เวลา 13.30-14.00 น. เปลี่ยนเป็นเวลา 9.30-11.00 น.

แจ้งเปลี่ยนเวลาลงทะเบียนบัณฑิตในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

จากกำหนดเดิมนัดลงทะเบียนบัณฑิต […]

แจ้งเปลี่ยนเวลาลงทะเบียนบัณฑิตในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 จากกำหนดเดิมนัดลงทะเบียนบัณฑิต เวลา 13.30-14.00 น. เปลี่ยนเป็นเวลา 9.30-11.00 น. 2022-07-01T10:57:02+07:00

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนานักศึกษากิจกรรมที่ 2 จิตอาสาปลูกป่าชายเลน ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ บ้านไม้ชายเลน อำเภอคลองโคลน จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนานักศึกษากิจกรรมที่ 2

จิตอาสาปลูกป่าชายเลน

ในวันเสาร์ที่ […]

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนานักศึกษากิจกรรมที่ 2 จิตอาสาปลูกป่าชายเลน ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ บ้านไม้ชายเลน อำเภอคลองโคลน จังหวัดสมุทรสงคราม 2022-06-15T09:43:10+07:00

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการ Anatomy The Series เรื่องความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 2 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการ Anatomy The Series เรื่องความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์สำหรับเยาวชน รุ่นที่ […]

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการ Anatomy The Series เรื่องความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 2 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 2022-06-07T11:12:37+07:00

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Application “อาสาจุฬาภรณ์” แก่เยาวชนและประชาชนอาสาจุฬาภรณ์ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ […]

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Application “อาสาจุฬาภรณ์” แก่เยาวชนและประชาชนอาสาจุฬาภรณ์ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 2022-06-07T10:54:27+07:00

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงเรียนบ้านหลวง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “เยาวชนอาสาจุฬาภรณ์” โดยอาจารย์แพทย์ และนักศึกษาชั้นปีที่2 และ 3 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงเรียนบ้านหลวง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “เยาวชนอาสาจุฬาภรณ์” รวมทั้งจัดอบรมมอบความรู้ด้านสุขภาพและสุขศึกษา โดยอาจารย์แพทย์ และนักศึกษาชั้นปีที่2 […]

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงเรียนบ้านหลวง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “เยาวชนอาสาจุฬาภรณ์” โดยอาจารย์แพทย์ และนักศึกษาชั้นปีที่2 และ 3 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 2022-06-07T10:46:45+07:00

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาบริบทการดำเนินงานโรงพยาบาลบ้านหลวง และโครงการศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งเซลล์ตับและท่อน้ำดี อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาบริบทการดำเนินงานโรงพยาบาลบ้านหลวง และโครงการศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งเซลล์ตับและท่อน้ำดี อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ในวันที่ 3 […]

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาบริบทการดำเนินงานโรงพยาบาลบ้านหลวง และโครงการศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งเซลล์ตับและท่อน้ำดี อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 2022-06-07T10:44:37+07:00

โครงการสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 สำหรับเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 1 มิถุนายน 2565

ภาพบรรยากาศ โครงการสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประจำปี 2564 ครั้งที่ […]

โครงการสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 สำหรับเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 1 มิถุนายน 2565 2022-06-07T09:23:46+07:00

ภาพบรรยากาศ โครงการประชุมสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ภาพบรรยากาศ โครงการประชุมสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ […]

ภาพบรรยากาศ โครงการประชุมสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 2022-06-07T09:10:21+07:00

ภาพบรรยากาศ โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 “Introduction and Orientation Module (IOM) for Year 1 Medical Students” ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2563)

ภาพบรรยากาศ โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 “Introduction and Orientation Module […]

ภาพบรรยากาศ โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 “Introduction and Orientation Module (IOM) for Year 1 Medical Students” ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2563) 2022-05-28T12:07:22+07:00

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาแพทย์ “Introduction and Orientation Module (IOM) for Year 3 Medical Students” ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาแพทย์ “Introduction and Orientation Module (IOM) for […]

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาแพทย์ “Introduction and Orientation Module (IOM) for Year 3 Medical Students” ประจำปีการศึกษา 2565 2022-05-26T15:47:52+07:00