ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) รอบที่ 1 […]

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 2022-01-10T08:46:37+07:00

ประมวลภาพ งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลยะลา ในหัวข้อ “COVID – 19 Virtual Conference 2021” : Sharing Experiences for Better Outcome

งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ […]

ประมวลภาพ งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลยะลา ในหัวข้อ “COVID – 19 Virtual Conference 2021” : Sharing Experiences for Better Outcome 2022-01-10T09:59:00+07:00

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่…ก้าวแรกสู่คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่…ก้าวแรกสู่คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข […]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่…ก้าวแรกสู่คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 2022-01-10T09:58:19+07:00

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประเภทผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ […]

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประเภทผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 2021-07-13T10:02:26+07:00

คณะเเพทยศาสตร์เเละการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เดินทางเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การจัดการวัสดุชุมชนเมือง (Klongklau Smart Model) ณ โรงเรียนคลองเกลือ

คณะเเพทยศาสตร์เเละการสาธารณสุข […]

คณะเเพทยศาสตร์เเละการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เดินทางเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การจัดการวัสดุชุมชนเมือง (Klongklau Smart Model) ณ โรงเรียนคลองเกลือ 2022-01-10T09:56:29+07:00

ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรปรียา ทรัพย์ทวีวัฒน์

ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรปรียา ทรัพย์ทวีวัฒน์ […]

ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรปรียา ทรัพย์ทวีวัฒน์ 2021-03-03T11:29:56+07:00

คณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมรับชม FMDPH Channel “CANCER The Series”

คณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมรับชม FMDPH Channel “CANCER The Series” […]

คณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมรับชม FMDPH Channel “CANCER The Series” 2021-02-04T10:13:05+07:00